vfgycjuctfutfu,ktcfvlgocptcx''''Tekst i trashë''''Tekst i trashë''''Tekst i trashë''''Tekst i trashë''''Tekst i trashë''''Tekst i trashë''''Tekst i trashë''''Tekst i trashë''''Tekst i trashë'''Tekst i trashë'Tekst i theksuar'Tekst i theksuar'Tekst i theksuar'Tekst i theksuar'Tekst i theksuar'''''''''''''''''''''''''''''''''''''awawawaĦĝìĦÉðØƏəkjniwhduxwgwfd yftdfsffsfsfsffsftsffsfsf      [1]     detyrë            mos kopjoni nga tejeret ............
 1. epokjo pojo