Regjistri i privilegjeve të përdoruesit

Ky është një regjistër për ndryshimet e privilegjeve të përdoruesit.

Regjistrat