DECIGRAM m.

Një e dhjeta pjesë e gramit (shkurt. dgr).