DHIQEL m.

  • Vegël bujqësore me dy dhëmbë hekuri e me bisht druri që shërben për të rrëmihur tokën. Punoj tokën me dhiqel.