HAJE f.

  • Ushqim (për njerëz a për kafshë). Haja e njerëzve. Haja e lopëve. Haja e qenit. Dy mullarë me haje. E mban me haje.