HARKAT mb.

  • 1. Që është bërë a është endur me mëndafsh të përzier me pambuk; që është bërë me cohë mëndafshi të përzier me pambuk. Pëlhurë (cohë) harkate. Këmishë harkate.
  • 2. si em. ~E, ~JA f. Vel prej mëndafshi të përzier me pambuk. E mbuloi fytyrën me harkate.