HITI f. krahin.

  • 1. Nxitim, ngut; vrull. E mblodhi me hiti. E ndreqi me hiti të madhe. Vlon puna me hiti.
  • 2. Kujdes i madh; zell. Punon me hiti. Ecën me hiti.