HULLOJ kal.

  • Hap vija në arë me plor, bëj hulli. Hulloj me qe.