HULUMTIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve HULUMTOJ, HULUMTOHET. Hulumtime shkencore. Hulumtimet arkeologjike (gjuhësore, etnografike). Hulumtimet e studiuesve shqiptarë. Hulumtimi i krijimtarisë gojore. Bën hulumtime.
  • 2. kryes. Vepër e shkruar, në të cilën është shqyrtuar një çështje a paraqiten të dhënat që janë mbledhur nga kërkimet për një çështje; gjurmime; gjetje ose arritje shkencore. Hulumtime të rëndësishme (me vlerë).