Hape menynë kryesore

KONSULTIM m. libr.

  • 1. Veprimi e rrjedhimi i tij sipas kuptimeve të foljeve KONSULTOJ, KONSULTOHEM. Konsultimi popullor. Konsultimi me mjekun (me shokun, me mësuesin).
  • 2. Takim i një mësimdhënësi me nxënësit a me studentët, për t'u dhënë atyre shpjegime të veçanta e sqarime për pjesë të vështira a të paqarta të lëndës; ndihma që mësimdhënësi u jep nxënësve a studentëve në këto takime. Orari i konsultimeve. Kemi konsultim.