KORIST m.

  • Ai që këndon në një kor, pjesëmarrës në kor, këngëtar kori. Grupi i koristëve.