Hape menynë kryesore

KRYEGJYKATËS m. drejt., vjet.

  • Kryetari i një gjykate ose i një trupi gjykues.