TAPOS kal.

  • 1. Zë vrimën e diçkaje me tapë, vulos grykën e diçkaje me tapë, i vë tapën (zakonisht për shishet). Taposi shishen.
  • 2. E zë nga të gjitha anët, e vulos dhe nuk e lë të dalë, të rrjedhë etj.. E taposi dheu.