Hape menynë kryesore

2, shenjë arabe për numrin dy.