Hape menynë kryesore

9, shenjë arabe për numrin nëntë.