jane njerezit dhe shtetasit te ciliet jetojne ne shtetin e Greqise.