LA f. muz.

  • Nota e gjashtë e shkallës muzikore; shenja për këtë notë. Nota la.