Wikipedia ka një artikull për fjalën:

alfabet m.

  1. Tërësia e shkronjave të një gjuhe, të radhitura sipas një rendi të caktuar. Alfabeti i gjuhës shqipe. Alfabeti latin (grek). Shkronjat e alfabetit. Rendit sipas alfabetit.
  • Alfabeti telegrafik (Mors) sistemi i shenjave me pika e vija, që përdoren në telegrafi për të dhënë shkronjat.