DËSHIRUESHËM mb

Që kërkohet a që dëshirohet nga dikush ose që vlen të dëshirohet; që të nxit dëshirën, që të bën ta dëshirosh; i pëlqyeshëm. Përfundime të dëshirueshme. Do të ishte e dëshirueshme...