DOCE .

  • Koçan misri. Doce misri. I vuri shishes një doce në vend të tapës.

Shembull --> E vulosën (e mbyllën) me doce.