ENG m.

Ai që as nuk dëgjon as nuk flet, shurdhmemec.