FALTAR m. fet.

Ai që bënte shërbimet fetare në faltore (zakonisht në kohën e lashtë).