GANEZ m.

Banor vendës i Ganës ose ai që ka prejardhjen nga Gana.


GANEZ mb.

Që lidhet me Ganën ose me ganezët, që është karakteristik për Ganën ose për ganezët, i Ganës ose i ganezëve; që është krijuar nga ganezët. Populli ganez. Ekonomia ganeze. Këngë (valle) ganeze. Kultura ganeze.