HËNABRENDA ndajf.

  • Në kohën kur nuk ka dalë ende hëna, kur s'ka lindur hëna; kund. hënajashtë. Hënabrenda s'e sheh rrugën.
  • Janë parë hënabrenda shkojnë mirë njëri me tjetrin, e duan njëri-tjetrin.