HABITUR mb.

1. Që është habitur nga diçka, i çuditur; i hutuar. Njeri i habitur. Pyeti (mbeti) i habitur.

2. Që shpreh habi ose hutim. Vështrim i habitur. Qëndrim i habitur.