HALËZ f. bot.

  • Bimë e egër barishtore, e helmët, me kërcell të ashpër në majë, me kallinj të blertë ose të kuqërremë, që rritet në toka me lagështirë.