HALOGJEN m. kim.

  • Secili nga katër elementet kimike (jodi, klori, fluori, bromi) që, kur bashkohen me hidrogjenin, japin acide të paoksigjenuara dhe që gjenden në natyrë vetëm si kripëra; në grupi i këtyre elementeve kimike. Grupi i halogjenëve.