HAPGJATË mb.

  • 1. Që e ka hapin të gjatë, që ecën me hapa të gjatë, hapmadh.
  • 2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.