HAPJE f.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve HAP, HAPEM. Hapja e tokave të reja.
  • 2. Fillimi i diçkaje dhe koha e këtij fillimi. Hapja e shkollave. Hapja e kongresit. Hapja e lojës (në shah).
  • 3. Pjesa e fillimit a hyrja e një vepre letrare, muzikore etj. Në hapje të poemës.
  • Pika e hapjes usht. shih te PIK/Ë,~A.