HAPLEHTË mb.

  • Që ecën me hap të lehtë, që e ka hapin të lehtë.