HAPTAS ndajf.

  • 1. Drejtpërdrejt, ballë për ballë, pa u fshehur, hapur; kund. fshehtas. I doli haptas. E ndihmoi haptas. Vepronte haptas. E luftoi haptas. E bëri haptas.
  • 2. Me zemër të hapur, me çiltëri, hapur; shkoqur, sheshit, shqip. I foli (ia tha) haptas.