Hape menynë kryesore

HAPTAZI ndajf.

  • Haptas, hapur. Doli haptazi.