HARDALLOS kal., bised.

  • 1. vet. veta III. E rrit shumë, e rrit tej mase, e harlis (për bimët). Plehu e hardallos grurin (misrin). E hardallosi shiu barin e keq.
  • 2. fig. E prish nga mendtë, e çmend, e çakërdis. E hardallosi djalin.