HARDHISHTE f.

  • 1. Lastar i vogël hardhie, që është krasitur a është këputur.
  • 2. Vend i mbjellë me hardhi, vresht.