HARMOHET vetv.

  • 1. Bëhet copë-copë, copëtohet, thërrmohet, shkërmoqet (për gurin, drurin, eshtrat etj.).
  • 2. Prishet a kalbet diçka; mahiset e qelbet. Iu harmua mishi (plaga). U harmuan dërrasat.
  • 3. Grihet e ronitet, bëhet fije-fije, hahet.
  • 4. Pës. e HARMOJ.