HARMONIZOHET vetv. libr.

  • 1. Bëhet i harmonishëm a harmonik, lidhet në mënyrë të harmonishme, pajtohet, përputhet me diçka tjetër, i përshtatet asaj, vete, shkon mirë me të. Harmonizohen ngjyrat (zërat, tingujt). Harmonizohen interesat.
  • 2. Pës. e HARMONIZOJ 3, 4.