HARMURI f.

  • 1. Tokë e shkrifët, që nuk mban lagështi.
  • 2. Përd. mb. sipas kuptimit të emrit. Tokë (vend) harmuri.