HARRIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve HARROJ, HARROHEM.
  • 2. Harresë. E la në harrim.
  • 3. Gjendje hutimi të plotë, shkëputje e plotë nga mjedisi ku jetojmë e punojmë, gjendja kur nuk mundemi a nuk duam të kujtojmë asgjë. Ra në harrim. E la veten në harrim.