HARTOGRAFIK mb.

  • Që ka të bëjë me hartografinë, i hartografisë; që merret me krijimin e me punimin e hartave. Njohuri hartografike. Punime hartografike. Projektimi hartografik. Sektori hartografik.