HARVALLINË f.

  • 1. Shtëpi e vjetër, e prishur dhe e shkatërruar, shkatërrinë, karakatinë. Është bërë harvallinë.
  • 2. keq. Grua me trup të madh e të shëmtuar, gërdallë.