HAVJAR m.

  • Vezë peshku, sidomos ato të blinit e të qefullit, të kripura e të përgatitura me vaj, që përdoren për të ngrënë. Havjar i zi. Havjar blini. Bëj havjar.