HEDHURINË f. kryes.

  • Mbeturina sendesh të ndryshme të hedhura poshtë si të pavlefshme, copa që nuk hyjnë më në punë; pleh mbeturinash të ndryshme. Hedhurina letre. Hedhurinat e lëkurave. Hedhurina çeliku (llamarine). Hedhurinat e qytetit. Vend për hedhurina. Grumbullimi (shfrytëzimi) i hedhurinave.