HEGJEMONIZËM m.

  • Synimi që ka dhe përpjekja që bën një klasë shfrytëzuese ose një shtet imperialist për të sunduar mbi klasat ose mbi shtetet e tjera. Hegjemonizëm i hapur. Politika e hegjemonizmit. Lufta kundër hegjemonizmit.