HEKATOMBË f. libr.

  • 1. vjet. Flijim që bëhej në kohën e lashtë, duke therur njëqind dema a kafshë të tjera; fli a therore e madhe.
  • 2. fig. Gjakderdhje e madhe, kërdi. U bë hekatombë.