HEKTOGRAM m.

  • Masë peshe e barabartë me njëqind gramë (shkurt. hg). Guri i hektogramit gur peshoreje që është njëqind gramë.