HEKURISHTE f. kryes.

  • 1. Copa a sende prej hekuri, gjëra të hekurta. Hekurishte të vjetra (të ndryshkura). Pirg me hekurishte. Mbledh (grumbulloj) hekurishtet.
  • 2. Vegla a pjesë veglash prej hekuri. Dyqani i hekurishteve. Shet hekurishte.