HEKURPUNUES m. sh

  • 1. Ai që merret me farkëtimin e hekurit për të bërë vegla të ndryshme, farkëtar. Kooperativa e hekurpunuesve.