HEKZAMETËR m. let.

  • Varg me gjashtë këmbë që është përdorur në poezinë e lashtë.