HELENIST m.

  • Specialist që merret me studimin e gjuhës, të letërsisë e të kulturës së lashtë greke.