HELENISTIKË f.

  • Degë e filologjisë, që studion gjuhën dhe letërsinë e grekëve të vjetër.